Política de Privadesa

1. Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

 • Entitat: MIQUEL SISTEMES D’ALUMINI S.L.
 • CIF: B-43565944
 • Direcció: C/ Masricart nº7 y 9, Tarragona
 • Email: miquelsistemes@miquelsistemes.com

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Depenent de la relació que tingui amb nosaltres la seva informació serà tractada amb la finalitat següent:
 • Si sol·licita informació per la webComunicació sobre els nostres serveis
 • Si és Empleat, Client o Proveïdor Gestió – Administrativa – Gestió comptable – Gestió interna del servei prestat
Mai no elaborarem un “perfil comercial”, en base a la informació facilitada.

3. Per quant de temps conservem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, mentre no se sol·licite la supressió per l’interessat/ durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació de les vostres dades.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és la contractació del nostre servei (segons els termes i condicions que consten a la còpia del contracte lliurada a cadascun dels usuaris)

L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se us demana en la resposta a l’email enviat per a sol·licitud d’informació.

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran al Personal de l’Empresa, Interessat mateix, Representant Legal.

6. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Miquel Sistemes. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits .
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. Miquel Sistemes. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Aquests podran drets poden ser exercits a les nostres instal·lacions o per mitjà electrònic.

7. Com hem obtingut les vostres dades?

 • Les dades personals que tractem a Miquel Sistemes són proporcionades directament per l’usuari o si no n’hi ha el representant legal

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades d’identificació
 • Adreces postals o electròniques
 • Informació comercial
 • Dades econòmiques
Desplaçat dalt de tot