Avis Legal

1. Informació Leal

Aquestes disposicions regulen l’ús del servei del present web d’Internet (d’ara endavant, el web) que miquelsistemes.com posa a disposició dels seus usuaris.

  • Entitat: MIQUEL SISTEMES D’ALUMINI S.L.
  • CIF: B-43565944
  • Direcció: C/ Masricart nº7 y 9, Tarragona
  • Email: miquelsistemes@miquelsistemes.com

Empresa inscrita al registre mercantil de Biscaia: Tom: 3569, Llibre:0, Foli: 31, Secció 8, Full: BI-19918, Inscrip.: 1

La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari de la Web (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei de la Web té una durada limitada al moment en què l’Usuari estigui connectat a aquesta. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides al present Avís Legal poden patir modificacions.

2. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts d’aquesta Web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotos, gràfics, imatges, icones, links i qualsevol altre contingut audiovisual o sonor, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”) ), són propietat intel·lectual de miquelsistemes.com o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús del Web.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de miquelsistemes.com o tercers, sense que es pugui entendre que l’accés a la Web atribueixi cap dret sobre les marques, noms comercials i/o signes distintius.

3. Condicions d'ús de la web

A.- SOBRE L’ÚS

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte del Web de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal. L’Usuari respondrà davant de miquelsistemes.com o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l’ús de la Web amb finalitats lesives de béns o interessos de miquelsistemes.com o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques ( programari) de miquelsistemes.com o de tercers.

B.- SOBRE ELS CONTINGUTS

L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si escau, puguin ser aplicables de conformitat amb el que disposa l’apartat 1.

Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent s’haurà d’abstenir de:

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts excepte en els casos autoritzats a la llei o expressament consentits per miquelsistemes.com o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació si és el cas.
Reproduir o copiar per a ús privat els continguts que puguin ser considerats com a programari o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’usuari o d’un tercer.
Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels continguts integrants de la web així com de les bases de dades que miquelsistemes.com posi a la disposició dels Usuaris.
C.- SOBRE EL FORMULARI DE RECOLLIDA DE DADES

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels formularis de la Web als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser certa. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a miquelsistemes.com perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’usuari. En tot cas serà l’Usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a miquelsistemes.com oa tercers per la informació que faciliti.

4. Exclusió de responsabilitat

A. DELS SERVEIS

L’accés a la Web no implica l’obligació per part de miquelsistemes.com de controlar l’absència de virus o qualsevol altre programa o sistema perjudicial; corresponent a l’usuari la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials.

miquelsistemes.com no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Web.

B. DE LA DISPONIBILITAT DE LA WEB

L’accés a la Web requereix serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les quals no correspon a miquelsistemes.com. Per tant, els serveis proveïts a través del Web poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles per als Usuaris.

miquelsistemes.com no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

5. Comentaris i debats

L’EMPRESA no assumeix cap responsabilitat derivada, de les comunicacions o diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats i comunitats virtuals que s’organitzin a través d’o entorn a la Web i/o webs d’enllaç, ni respondrà, per tant, dels eventuals danys i prejudicis que pateixin els Clients o Usuaris particulars i/o col·lectius a conseqüència d’aquestes comunicacions i/o diàlegs.

6. Protecció de dades de caràcter personal

En els casos en què l’usuari proporcioni a l’Empresa certes dades de caràcter personal que l’empresa podrà administrar automatitzadament o no, el titular de les dades autoritza expressament miquelsistemes.com a tractar informàticament les dades personals subscrites ia incorporar-les a la base de dades.

El titular tindrà dret a oposar-se, accedir, rectificar i cancel·lar totes les dades personals que hi hagi existeixen a les bases de dades de miquelsistemes.com.

Aquests drets es poden exercir a través de qualsevol mitjà de comunicació amb miquelsistemes.com.

Així mateix, autoritza a miquelsistemes.com a cedir les dades personals subscrites a terceres empreses la intervenció de les quals sigui necessària per satisfer les necessitats anteriorment esmentades.

Les dades personals estan totalment protegides segons la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.

En els formularis de recollida de dades, els camps assenyalats amb asterisc són obligatoris, per tant, en cas que l’Usuari no faciliti les dades corresponents, miquelsistemes.com podrà a la seva sola discreció denegar el servei corresponent.

Prement el botó d’enviar del formulari corresponent, l’Usuari consenteix de forma expressa que les seves dades podran ser utilitzades per a l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà.

7. Legislació aplicable

Aquest Avís Legal i les seves conseqüències es regiran en tot cas per la legislació espanyola.

Desplaçat dalt de tot